ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - E-KON

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία Π. & Φ. Κωνσταντινίδης ΟΕ ιδρύθηκε το έτος 1980 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία αναλώσιμων Η/Υ και ειδών γραφείου. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως, ώστε τα προϊόντα της να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από το 2009 και μετά, ανήκουμε στους επίλεκτους επίσημους μεταπωλητές της Hewlett Packard “HP Authorised Reseller” στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με δεκάδες άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες μεταξύ των οποίων η Schneider, η Pelican, η Xerox και άλλες.
Δεσμευόμαστε μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την πρόληψη της ρύπανσης, τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά. Επίσης κάνει συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης της εταιρείας με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις συμβατικές υποχρεώσεις με τους πελάτες της.
Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων. Επίσης δεσμεύεται για την συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της ώστε να έχουν την απαιτούμενη επάρκεια για τη θέση που έχουν στην εταιρεία.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό και ανασκοπείται και αναθεωρείται κατά την ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

Οι Διαχειριστές
Πέτρος Κωνσταντινίδης
Φώτης Κωνσταντινίδης 
Copyright 2015. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού